Басейнът на ТУ – София “Октомври”

 

Басейнът в Парк хотел “Витоша