1756 Студентски Комплекс, София
+359 895 313 919
akulite.palazov@gmail.com

Басейни

Басейнът на ТУ – София “Октомври”

 

Басейнът в Парк хотел “Витоша