Цени за занимания с деца

За басейна на Технически университет-София. 

8 посещения- 80лв. –  Група 8-10 деца (препоръчително децата да са над 6 годишни).

Единично посещение – 10лв

 Валидност на картата два месеца !

За басейна в Парк хотел Витоша.

Еднократно посещение18 лв. 

Четири посещения: 65 лв.

Десет посещения: 155 лв. 

Цени за занимания с възрастни

За басейните на Технически университет–София и басейна в Парк хотел Витоша.      

Единично посещение – 15 лв.    Група 3 – 4 души.

Валидност на картата два месеца !